Precision Medicine ako budúcnosť starostlivosti o pacienta

V čom je „presná medicína“ iná?

Uvedomujeme si, že univerzálne riešenia a odporúčania, zamerané na bežného pacienta nie sú v zdravotníctve vždy tou správnou voľbou. Inovácie vo vede a technológiách nám umožňujú pozerať sa na každého pacienta individuálne.

Cieľom “presnej medicíny” je zamerať správnu liečbu na správnych pacientov v správnom čase.

Prinášame inovatívne diagnostické metódy, pacientsky orientované technológie a metódy merania účinnosti rôznych druhov liečby, ktoré boli doteraz nemerateľné.

Na každú inováciu sa pozeráme optikou pacienta, ale aj existujúceho zdravotného systému – čo im to obom prinesie?

Imunológia

pripravujeme

Traumatické poškodenie mozgu

pripravujeme

Fertilita a tehotenstvo

pripravujeme

Čo je PREMA?

Health Tech startup spájajúci vedu a technológie s víziou inovovať v prospech pacienta aj zdravotného systému.