Spájame vedu, medicínu a technológie a inovovujeme v prospech pacienta a zdravotného systému.

Diagnostika
a presná medicína ↗

Prinášame inovatívne diagnostické metódy, a metódy merania účinnosti rôznych druhov liečby, ktoré boli doteraz nemerateľné.

Zameriavame sa primárne na autoimunitné a neurodegeneratívne ochorenia.

Digitalizácia, technológie
a dáta ↗

Tvoríme digitálne riešenia so silným zameraním na pacienta, jeho potreby a správanie.

Veríme, že technológie môžu napomôcť pacientom lepšie sa rozhodovať a zároveň odľahčiť zdravotný systém.

Remote diagnostika ↗

Diagnostika na diaľku prináša enormný potenciál umožniť ľuďom rozhodovať o svojom zdraví na základe dát a žiť tak zdravší, kvalitnejší a dlhší život.

Sme presvedčení, že komfort málo invazívnych metód diagnostiky uľahčí verejnosti prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

V čom je presná medicína iná?

Uvedomujeme si, že univerzálne riešenia a odporúčania, zamerané na bežného pacienta nie sú v zdravotníctve vždy tou správnou voľbou. Inovácie vo vede a technológiách nám umožňujú pozerať sa na každého pacienta individuálne.

Cieľom “presnej medicíny” je zamerať správnu liečbu na správnych pacientov v správnom čase.

Na každú inováciu sa pozeráme optikou pacienta, ale aj existujúceho zdravotného systému – čo im to obom prinesie.

Čo je PREMA?

Health Tech startup spájajúci vedu, medicínu a technológie s víziou inovovať v prospech pacienta aj zdravotného systému.