Skleróza Multiplex

Krvný Neurofilament marker terapeutickej účinnosti v roztrúsenej skleróze

Ľahký reťazec neurofilamentu (neurofilament light – NfL) v krvnej plazme patrí medzi najperspektívnejšie moderné molekulové biomarkery. NfL je cytoskeletálny proteín, ktorého zvýšené hladiny v krvi odzrkadľujú mieru poškodenia mozgového tkaniva. 

Neurofilament má nadradené postavenie v procese monitorovania účinnosti liečby roztrúsenej sklerózy. Včasná zmena terapie môže zastaviť zhoršovanie ochorenia a udržať pacienta v aktívnom živote v zamestnaní. Z hľadiska terapeutického účinku poskytuje meranie NfL v krvi veľké množstvo výhod v porovnaní so zobrazovacími technikami ako MRI. 


Prínos pacientovi

Jednoduchý a ľahko vykonateľný odber krvi robí zdravotný úkon výrazne dostupnejším a bezpečnejším, čo sa premieta do efektívnejšieho monitoringu účinnosti nasadenej liečby. 

Odber krvi je možné realizovať v akejkoľvek (neurologickej) ambulancii prakticky bez čakania s výsledkom do maximálne 7 dní. Pacient a lekár tak dostávajú v porovnaní s MRI okamžitú odpoveď o stave a progresii ochorenia.

Včasná zmena terapie môže zastaviť zhoršovanie ochorenia a udržať pacienta v aktívnom pracovnom živote.

Prínos zdravotnému systému

V porovnaní s MRI vyšetrením s kontrastnou látkou predstavuje meranie NfL v krvi výrazné úspory na strane finančných prostriedkov v samotnom skríningu.

Vďaka efektívnemu vyhodnoteniu účinnosti stanovenej liečby zároveň predstavuje úspory v desiatkach miliónov EUR poisťovní pri jej hradení.

Neurologická komunita odporúča merať neurofilament 1-2x ročne.

Zavedenie vyšetrenia krvného neurofilamentu môže zefektívniť monitorovanie zdravotného stavu pacientov s demyelinizačnými ochoreniami a výrazne zredukovať a zefektívniť vynaložené finančné prostriedky z rozpočtu poisťovní.